Sådan kan I bruge data til at optimere jeres personalegoder.

Sidst opdateret: 2023-09-289 min læsetid

Enhver form for data kan danne grundlag for bedre beslutninger. Hvis I ved, hvilke personalegoder og tilbud jeres medarbejdere oftest bruger, kan I gå fra en “one size fits all”-tilgang til en skræddersyet strategi, der er målrettet medarbejdernes præcise behov. Det giver bedre overblik og styring af jeres investeringer samt styrket loyalitet og engagement blandt medarbejderne.

Brug data til at styre omkostningerne og styrke medarbejdertilfredsheden.

Vi bevæger os stadig i et arbejdsmarked, hvor der er kamp om de dygtige medarbejdere, og derfor må enhver arbejdsgiver bruge alle tilgængelige værktøjer for at tiltrække og fastholde talent. Samtidig er vi stadig i en verden med høje leveomkostninger og finansiel usikkerhed; noget, der i høj grad kan presse sundhed og velvære og give bekymringer – også i arbejdstiden. Derfor må virksomhederne i dag sikre, at enhver krone brugt på personalegoder, inden for f.eks. sundhed og velvære, bliver brugt på det rigtige.

I Danmark fylder den enkeltes udgifter til sundhed og medicin mindre end i andre lande, fordi vi betaler for langt det meste af vores sundhed over skatten, men har I medarbejdere i f.eks. Storbritannien, vil I vide, at den store befolkningstilvækst, den aldrende befolkning og prisstigningerne på medicin og behandlinger har resulteret i en støt stigende udgift til sundhed. Som virksomhed kan I derfor med fordel optimere jeres personalegoder, så I altid tilbyder det, medarbejderne helst vil have – og I får det bedste investeringsafkast. Når personalegoder er fleksible, kan medarbejderne selv sammensætte dem og få de tilbud, der er mest relevante for deres liv. På den måde undgår I som virksomhed også at bruge penge på tilbud, der ikke bliver brugt eller værdsat.

Tre måder, hvorpå data kan reducere udgifterne og øge medarbejdertilfredsheden.

1. Brug data om den oplevede værdi til at informere medarbejdere.

Det største ressourcespild i en arbejdsgivers udbud af personalegoder er de ubrugte personalegoder. De services og fordele, som ligger ubrugt hen, alene fordi medarbejderne ikke ved, at de eksisterer. Data kan bruges til at informere alle medarbejdere om, hvilke løngoder de har adgang til. Ved at offentliggøre vigtige statistikker om brug og oplevet værdi og dele disse informationer på tværs af virksomheden kan I øge kendskabet til jeres personalegoder og sørge for, at medarbejderne altid kender deres muligheder.

Hvis der f.eks. kun er få medarbejdere, som bruger et personalegode inden for sundhed og velvære, kan det være en rigtig god ide at bringe disse medarbejderes erfaringer med ind i fortællingen. På den måde kan alle medarbejderne se, at dette løngode eksisterer, og tilmed se, at nogle af deres kollegaer har positive effekter af det.

3 % af medarbejderne bruger denne app.
100 % rapporterer om en positiv ændring.
Måske er det også noget for dig?

Hvis I f.eks. giver tilskud til abonnementer på meditationsapps, kan I med fordel fremhæve, hvor nyttig appen har været for dem, der bruger den. Del statistikkerne ved f.eks. at fortælle: "3 % af medarbejderne bruger denne app, og 100 % rapporterer om en positiv ændring. Måske er det også noget for dig?". I betaler allerede for et personalegode til hele virksomheden. Hvis kun 3 % bruger det, skal I enten overveje, om det skal helt ud af tilbuddet, eller om I skal ændre radikalt på den måde, det bliver præsenteret på.

Förmånscykel 2

2. Spørg medarbejderne, og skaf flere typer data.

Det er nemt at få data på, hvor mange medarbejdere der bruger et specifikt personalegode, men det er også værd at tale direkte med medarbejderne for at indsamle viden om, hvordan de bruger det og hvorfor. Hvis vi bliver i eksemplet med abonnementet på en meditationsapp fra tidligere, kan I f.eks. spørge brugerne i virksomheden, hvor ofte de bruger appen? Omfatter denne brug også deres partner eller børn? Hvad ville få dem til at bruge den mere? Og til de medarbejdere, der ikke bruger appen, kan I spørge, hvad der skulle til, før de ville begynde at bruge den.

Der er stor forskel på, hvordan I indsamler dataene om medarbejdernes brug af personalegoder. En e-mailundersøgelse kan selvfølgelig nå hurtigt ud til hele virksomheden, men I vil få mere fyldestgørende data ud af en ti-minutters fokusgruppe. Mens I sammen diskuterer fordelene ved og behovet for en meditationsapp, kommer der nemt andre ideer på banen, og en medarbejder kunne f.eks. foreslå et andet personalegode som f.eks. adgang til et yogastudie eller komme frem til, at de hellere ville have et abonnement på en træningsapp. Når I både har denne type feedback og jeres konkrete data om brugen af de forskellige personalegoder, kan I træffe beslutninger på et velinformeret grundlag – og sikre, at jeres investeringer optimeres, og I når ud til det størst mulige antal medarbejdere.

3. Brug data til at se, om jeres strategi er geografisk optimeret.

På grund af det store boom i hjemme- og fjernarbejde har mange virksomheder i dag medarbejdere på et stort geografisk område. Dette skal tænkes ind i udvalget af personalegoder. I Danmark har vi et omfattende og godt dækkende sundhedssystem. Lignende systemer ses på tværs af EU, men der er forskel på mulighederne i verden og selvfølgelig især i USA, som vi ellers ofte refererer til her på bloggen. Du kan læse mere i vores whitepaper Guide to Global Benefits.

Når I ved, hvilke typer sundhedsområder der er – og ikke er – dækket i de enkelte lande, hvor I opererer, så kan I langt bedre sammensætte et attraktivt tilbud af personalegoder. De fleste sundhedsmæssige standardtilbud omfatter besøg hos en alment praktiserende læge. Men hvad med tandpleje? Fysioterapi? Yoga og massage? I Tyskland betragter man f.eks. yoga som en del af den fysioterapi, der kan ordineres og dækkes af sygesikringen, mens det i USA blot anses som forebyggende og derfor ikke er dækket på samme måde. Når I som virksomhed kender de forskellige dækninger og tilbud, kan I skræddersy jeres udvalg af personalegoder, så de er relevante for hver enkelt medarbejder – uanset om de er baseret i USA, Tyskland eller Danmark. Der er ingen grund til at bruge penge på et globalt løngode, som ikke er relevant for alle globalt.

Der er ingen grund til at bruge penge på et globalt løngode,
som ikke er relevant for alle globalt.

Hvis I er i tvivl om et specifikt personalegode er relevant i et bestemt land, så spørg medarbejderne. Når I indgår i løbende dialog med medarbejderne om jeres personalegoder, giver I dem mulighed for at få mere fleksible løsninger og målrettede personalegoder. Dette vil både øge medarbejdertilfredsheden og reducere jeres omkostninger.

Man and Woman_Checking iPad

Hvad vil medarbejderne gerne have?

Multinationale virksomheder skal hele tiden holde sig opdaterede på medarbejdernes skiftende behov i forskellige lande og regioner. Det er afgørende, at HR-teams indsamler data om medarbejdernes ønsker og brug af personalegoder så ofte som muligt for at sikre, at I altid tilbyder de løngoder, som medarbejderne faktisk ønsker. Vi ved nemlig, at tilfredse og engagerede medarbejdere både fører til højere produktivitet, og at de bliver længere i samme virksomhed.

I takt med at verden omkring os – og den måde, vi arbejder på – udvikler sig med øget fjernarbejde, stigende leveomkostninger og flere forskellige generationer i arbejdsstyrken, fortsætter medarbejdernes behov også med at udvikle sig. Denne konstante udvikling understreger, hvor vigtigt det er for enhver arbejdsgiver at holde sig ajour med medarbejdernes skiftende behov, så der bliver kontinuerligt fokus på at fremme en dynamisk og inkluderende arbejdsplads. Vil du gerne vide mere? Benify har svarene.


I vores seneste rapport The Benefits Factor 2023 har vi indsamlet data fra over 8.000 

medarbejdere i otte europæiske lande, inkl. Danmark, der dækker mange af de emner, vi har nævnt i dette blogindlæg. Rapporten giver et unikt øjebliksbillede af, hvad medarbejderne efterspørger lige nu, og hvad de vurderer som værende mest afgørende for fremtidens arbejdsplads. Den er et vigtigt værktøj for ethvert HR-team, der ønsker at opbygge et solidt og dataforankret system for personalegoder. 

Klik herunder for at hente rapporten, og kontakt Benify Danmark, hvis I har spørgsmål 
eller vil vide høre mere om, hvordan vi kan hjælpe.

DOWNLOAD RAPPORTEN