Den altafgørende medarbejdertilfredshed – og hvordan I styrker den

Sidst opdateret: 2023-07-199 min læsetid

Det rigtige mix af personalegoder er helt afgørende for at forblive konkurrencedygtig som arbejdsgiver. Hvorfor? Fordi en medarbejder, der er utilfreds med sine personalegoder, er meget mere tilbøjelig til at acceptere et tilbud fra en anden arbejdsgiver – også selvom løn og titel er præcis de samme.

The Benefits Factor Rapport 2023

Hos Benify har vi lige gennemført vores store årlige undersøgelse blandt 8.000 medarbejdere i 8 europæiske lande, herunder selvfølgelig også Danmark. Vi har stillet spørgsmål om engagement, personalegoder, bæredygtighed og work-life balance, samt hvilke personalegoder der er i højeste kurs. Det er der kommet en spændende rapport ud af, som giver et dugfriskt billede af medarbejdernes ønsker og prioriteter. I denne blog kigger vi særligt på, hvorfor medarbejdernes tilfredshed er så afgørende et paramenter for en succesfuld virksomhed.

Glade medarbejdere giver succes

Vi ved, at medarbejderengagementet er afgørende for succes. Ifølge en undersøgelse foretaget af Gallup bidrager engagerede medarbejdere ikke kun til øget produktivitet og fastholdelse, de skaber også bedre kunderelationer og en større samlet rentabilitet i virksomheden.

Vores nye rapport viser, at medarbejderengagementet varierer drastisk mellem landene. Kun 57 % af medarbejderne i Storbritannien er “meget engagerede”, sammenlignet med hele 76 % i Holland. Vi ser desværre også en tendens til, at den yngste generation på arbejdsmarkedet er den mindst engagerede. I Italien for eksempel svarer kun 29 % af Generation Z-medarbejderne, at de er meget engagerede. Det vil altså sige, at mere end to tredjedele af de italienske medarbejdere – i deres bedste karriereopbyggende år – er uengagerede i deres arbejde. Du kan læse mere om Generation Z i vores blog, Sådan bliver din virksomhed klar til de yngre generationer i 2023.

 

 

67 % af de danske medarbejdere har et højt engagement. 
- The Benefits Factor 2023

 

 

Sådan øges engagementet

Kigger vi på svarene fra de danske medarbejdere, står det heldigvis bedre til med engagementet. Her svarer 67 % af de adspurgte, at de er meget engagerede. Men hvad kan I gøre for at få tallet endnu højere op? I kan fokusere på at tilbyde meningsfuldt arbejde, styrke medarbejdernes tilknytning til virksomheden og kollegaerne og løbende tilpasse jer til det foranderlige arbejdsmarked.

Vigtige steps til øget engagement:
  • Sikre meningsfuldt arbejde
  • Øge tilknytningen til virksomheden
  • Tilpasse virksomheden til arbejdsmarkedet

Happy colleagues-1

Spørg, og du skal få svar

En åbenlys måde at styrke tilknytningen til virksomhed og kollegaer på er at dyrke det sociale fællesskab på arbejdspladsen, arrangere små hyggelige sammenkomster eller tilmed indrette kontoret, så der er flere forskellige steder til uformelle møder mellem kollegaerne. Mange virksomheder bruger også enorme ressourcer på kaffeautomater eller interne kaffebarer, så medarbejderne altid lige kan mødes til en hurtig snak og en god kop kaffe.

En anden måde at styrke tilknytningen på er tjekke ind hos medarbejderne løbende og høre, hvordan de har det. Det er ret indlysende, men også ret tidskrævende for en virksomhed og måske i særdeleshed for HR-teamene, der i forvejen er hårdt spændt for med rekruttering og fastholdelse. Her kan en digital HR-platform være en stor hjælp, da I kan køre løbende undersøgelser af medarbejdertilfredsheden, få fat i alle medarbejderne, uanset om de arbejder hjemme eller på kontoret, og tilmed bruge helt konkrete afstemninger til at lægge programmet for virksomhedens næste sociale event. Spørg medarbejdere, og I vil få masser af brugbar viden, samtidig med at I styrker tilknytningen.

Hvordan taler medarbejderne om deres arbejdsplads?

Vender vi tilbage til udfordringerne med lavt medarbejderengagement, så er problemet også det, at en uengageret medarbejder ikke anbefaler deres arbejdsplads til andre. Tværtimod er de utilfredse medarbejdere mere tilbøjelige til at svare negativt, hvis de bliver spurgt om deres arbejdsplads. Dermed kan de skade virksomhedens employer brand og jeres evne til at tiltrække nye medarbejdere

I vores rapport har vi målt respondenternes eNPS (loyalitet). Medarbejderne er blevet spurgt om, hvor sandsynligt det er, at de vil anbefale deres arbejdsgiver til andre. Frankrig har den laveste eNPS ud af de otte lande med en score på kun -35, og selv de to topscorere, Holland (-7) og Danmark (-8), har stadig negativt fortegn. Der er dermed flere medarbejdere, der er tilbøjelige til at tale negativt om virksomheden end positivt. Derfor ligger der en meget klar opgave forude: Medarbejdertilfredsheden skal stige.

De adspurgte danske medarbejdere lander på en eNPS på -8. 
Genaration-Z-talking-group

Fuld fokus på employee experience

Som situationen er i øjeblikket, har virksomhederne svært ved at skrue på lønnen og leve op til medarbejdernes ønsker om højere løn. Men arbejdsgiverne har mange andre muligheder, og derfor er det tid til at tænke nyt og skabe en mere fleksibel og gennemtænkt benefit-strategi. Her er det vigtigt at hæfte sig ved, at medarbejderne har brug for at vide, hvilke belønninger og medarbejderfordele de har adgang til, og virksomheden har brug for vide, hvad medarbejderne har brug for.

Arbejdsgivere skal tilbyde konkurrencedygtige medarbejderfordele og sikre, at medarbejderne er velinformerede om tilbuddene. 65 % af de danske deltagere, på tværs af alle generationer, svarer, at de kender alle/de fleste af personalegoderne i deres samlede lønpakke. Det er en af de højeste scorer i Europa, men alligevel er resultatet ganske nedslående: Næsten fire ud af ti medarbejdere i et team ved ikke, hvor meget I som virksomhed investerer i dem og deres trivsel.

26 % af de danske medarbejdere svarer, at de er utilfredse med deres personalegoder, men hvad kan I gøre for at øge tilfredsheden? Det har vi også undersøgt, og “større udvalg af medarbejderfordele og rabatter” (58 %), “individuelt tilpassede personalegoder” (34 %) og endelig “tydeligere informationer om medarbejderfordele” (28 %). 

Uvidenhed er roden til alt ondt

Når konkurrencedygtige lønpakker og personalegoder bliver kommunikeret klart og tydeligt, har det en positiv effekt på både tilfredshed, produktivitet, engagement og den samlede fastholdelse.

Vi ved også, at der er en klar sammenhæng mellem utilfredshed med personalegoder og motivation for at takke ja til et nyt job med bedre goder. At der er et overlap blandt de medarbejdere, der svarer, at de mangler viden om deres personalegoder – og samtidig svarer, at de er utilfredse med deres personalegoder. Og slutteligt, at medarbejdertilfredsheden stiger, når medarbejderens viden om de tilgængelige personalegoder øges.

Enhver arbejdsgiver skal derfor løbende tjekke, om medarbejderne rent faktisk kender til – og forstår – deres personalegoder. Kun på den måde kan I gennemskue, om utilfredsheden handler om selve personalegoderne eller i stedet bunder i, at medarbejderne ikke har tilstrækkelig viden om dem.

Når I som virksomhed investerer både tid, kræfter og ressourcer i at tilbyde en konkurrencedygtig lønpakke, skal der samtidig udformes en bæredygtig og justerbar kommunikationsstrategi, der når ud til alle medarbejdere med relevant og rettidig information. Først da kan I registrere det fulde afkast af jeres investeringer og skabe øget engagement og loyalitet. Læs mere om, hvordan Benify kan hjælpe jer til mere målrettet kommunikation.

Sådan forbedrer I virksomhedens tilbud

Vi ved fra både denne og tidligere rapporter, at uengagerede medarbejdere er mere tilbøjelige til at forlade en arbejdsgiver, hvis personalegoderne ikke føles relevante for deres liv. Så hvordan kan I forbedre tilfredsheden med de medarbejderfordele, I tilbyder?

  • Tilbyd en bred vifte af personalegoder, så I imødekommer medarbejdernes forskellige behov og præferencer
  • Tilbyd fleksible personalegoder, så det bliver lettere for medarbejderne at vælge, hvad der passer til deres behov – løngoder som f.eks. fleksible arbejdstider og betalt orlov vil være kærkomne for dem, der søger en bedre work-life balance
  • Sørg for klar og tydelig kommunikation, så medarbejderne forstår deres samlede lønpakke og altid træffer beslutninger på et oplyst grundlag.
  • Giv medarbejderne løbende opdateringer om ændringer i personalegoderne, og tilbyd ekstra informationer og relevante ekstra læringsressourcer
  • Stil spørgsmål. Sørg for at få feedback, så I kan identificere områder med plads til forbedring, og justér løbende, så I opfylder medarbejdernes behov.


Download The Benefits Factor 2023 for at læse mere om, hvordan Benify kan hjælpe jer med at styrke både employee experience og jeres employer brand.

HENT RAPPORTEN