Sådan kan I bruge data til at styrke medarbejdernes trivsel

Sidst opdateret: 2024-02-097 min læsetid

I dag har langt de fleste virksomheder fokus på at styrke medarbejdernes trivsel og at skabe glæde og tilfredshed på arbejdspladsen. I det arbejde spiller data en afgørende rolle – ved at bruge data til at analysere, promovere og tilpasse organisationens personalegoder, kan I nemlig løbende støtte op om medarbejdernes trivsel.  

iStock-639011782-1

Virksomheder der vil tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, investerer stadigt mere og mere i at styrke medarbejdernes trivsel. I 2021 viste Future Workplace HR Sentiment Survey, at 68 % af de øverste HR-ledere så medarbejdernes trivsel og mentale sundhed som deres førsteprioritet. Siden da er virksomheders wellness-initiativer kun blevet opfattet som mere og mere vigtige - og hos medarbejderne selv kan vi se at mange går direkte efter de arbejdsgivere, som de fornemmer vil støtte op om deres mentale og fysiske sundhed.  

Deloittes undersøgelse Well Being at Work fra 2023 viste at knap 2/3 af medarbejderne svarede, at de var tilfredse med deres nuværende fysiske og mentale helbred. Derfor er det oplagt for virksomheder og arbejdsgivere at sætte ind på at styrke medarbejdernes trivsel og glæde med forskellige personalegoder inden for wellness-kategorien – både for medarbejdernes skyld, men også fordi det kan give virksomhederne en klar konkurrencefordel. 

1. Undersøg om jeres personalegoder fremmer trivsel

Mange virksomheder har i dag erkendt vigtigheden af at tilbyde personalegoder, der understøtter medarbejdernes trivsel. F.eks. rapporterede Gartner at 45 % af stigningerne i virksomhedernes wellness-budgetter gik til initiativer inden for “mental og følelsesmæssig velvære”.  

Når virksomheder bruger data til at analysere deres nuværende personalegoder, kan de nemt finde frem til hvilke af deres tilbud der bliver brugt og hvilke der kun har haft ringe eller måske slet ingen tilslutning. På den måde får ledelsen hurtigt svar på, hvad der mest populært blandt medarbejderne. Er det f.eks. personalegoder inden for mental sundhed, wellness eller fitnessabonnementer? Ved at forstå dette kan arbejdsgiverne tilbyde flere af den slags wellness-tilbud, som medarbejderne gerne vil have og samtidig undgå at spilde ressourcer på tilbud, der ikke bliver brugt.  

Det er ikke svært at få fat i denne form for data – I har sandsynligvis allerede adgang til dem, men har bare brug for værktøjerne til at overvåge og analysere, hvordan medarbejderfordelene bliver brugt. Hvis I gerne vil have en effektiv analyse af jeres tilbud, så overvej at spørge medarbejderne direkte om hvilke personalegoder, de vil sætte mest pris på. Derudover kan I bruge en digital platform til at spore, hvordan tilmeldingen er til jeres eksisterende tilbud. En dataorienteret tilgang som denne, hvor man hele tiden måler og tjekker op på brugen af personalegoderne, vil give et kontinuerligt fokus på medarbejdernes sundhed og velvære, og vise, at det er noget virksomheden føler sig forpligtet til at støtte op om.

2. Få alle personalegoderne frem i lyset 

Selv de mest velmenende trivselsinitiativer kan mislykkes, hvis medarbejderne ikke kender indholdet af tilbuddet og de personalegoder de har adgang til. Det er derfor afgørende, at kommunikationen er klar og tydelig, og at medarbejderne er godt informeret om alle mulighederne. Her kan data igen støtte op om beslutningerne og være med til at identificere evt. uudnyttede personalegoder. Herfra kan der skabes målrettede kommunikationsstrategier der fortæller om tilbuddene og gør det klart, hvordan medarbejderne får adgang til dem. 

En undersøgelse fra BCG fra 2021 viste, at "næsten 15 % af medarbejdere globalt ikke føler sig inkluderet på deres arbejdspladser". Her kan de målrettede kommunikationskampagner, der øger bevidstheden om oversete personalegoder, også være en god hjælp. Ved at informere medarbejderne om alt det virksomheden laver bag kulisserne, for at støtte op om deres trivsel, kan I nemlig øge engagementet blandt medarbejderne. Informationerne kan komme ud til medarbejderne via f.eks. e-mails, interne seminarer eller en dedikeret medarbejderplatform, der organiserer og præsenterer det samlede udvalg af personalegoder.  

Start processen med at indsamle data på om der er nogle løngoder der næsten aldrig bliver brugt. Hvis det er tilfældet, vil det være en klar indikation på at medarbejderne ikke er opmærksomme på tilbuddet – det kan skyldes manglende kommunikation eller at det simpelthen ikke er et attraktivt tilbud. Uanset hvad, så kan dataene bruges til at forbedre jeres kommunikationsstrategi eller give jer mulighed for at omfordele midlerne til mere eftertragtede personalegoder. 

3. Tilpas jeres personalegoder, så de matcher medarbejdernes behov

Det er ikke længere nok for virksomheder at udbyde sine personalegoder som en “one size fits all”-pakke til hele arbejdsstyrken. I dag søger medarbejderne aktivt at få personalegoder, der passer til deres specifikke behov og bl.a. viser analyser fra MetLife, at 50 % af medarbejdere ville acceptere en lønnedgang i bytte for mere skræddersyede personalegoder.  

For at kunne forstå arbejdsstyrkens forskellige behov har virksomheder brug for en inkluderende datadrevet tilgang til de forskellige trivselsinitiativer. I kan f.eks. bruge data til at analysere, om der er personalegoder, der er særligt populære hos nogle teams eller hos særlige personer i specifikke områder. Når I har denne viden, kan I tilpasse tilbuddene, så de matcher den enkelte medarbejders specifikke behov – i stedet for blot at antage, at noget vil fungere for alle. Ved at bruge data til at foretage løbende analyser og justeringer af jeres personalegoder sikrer I samtidig, at I opretholder et højt tilfredshedsniveau i hele virksomheden. 

En trivselskultur bygget på data 

Ifølge McKinseys undersøgelser er der en klar sammenhæng mellem medarbejdernes opfattelse af inklusion og deres arbejdspræstationer. Det betyder at ledere der fokuserer på at skabe en inkluderende trivselskultur på arbejdspladsen, kan påvirke produktiviteten og medarbejdernes succes.  

Når I arbejder på at fremme en trivselskultur i organisationen, er det vigtigt at have data ved hånden. Dataene spiller en helt central rolle, når I gerne vil fremme et inkluderende arbejdsmiljø, der prioriterer glæde og medarbejdertilfredshed. Hvis I analyserer jeres eksisterende fordele, promoverer de mindre kendte tilbud og løbende tilpasser jeres personalegoder ud fra mangfoldigheden i arbejdsstyrken, så vil medarbejdere hurtigt mærke at I gør en indsats for at de skal trives. 

Hvis du vil læse om, hvordan I kan bruge data og HR-teknologi til at styrke trivslen på arbejdspladsen, kan du finde mere om emnet på vores blog. LÆS FLERE INDLÆG