6 trin til at sikre, at din arbejdsstyrke af flere generationer får mest muligt ud af deres personalegoder

Sidst opdateret: 2023-05-175 min læsetid

Mens alle medarbejdere har hver deres ønsker og behov afhængigt af deres livsbetingelser, er personalegoderne inden for sundhed og trivsel unægteligt afgørende for alle aldre. I øjeblikket er der ifølge U.S. Bureau of Labor Statistics fem generationer i den globale aktive arbejdsstyrke; et unikt fænomen delvist forårsaget af mennesker, der venter længere med at gå på pension.

For arbejdsgivere betyder det, at I skal tilpasse jeres tilbud til en medarbejdergruppe, der består af flere generationer, når I fastsætter og løbende tilpasser jeres personalegoder. Det er ikke før nu, hvor de yngre generationer er kommet ind på arbejdsstyrken, at den altomfattende løn- og kompensationspakke inklusive personalegoder for alvor har fået vind under sejlene. De stigende leveomkostninger og det øgede pres på den enkelte og på familierne påvirker os alle på arbejdspladsen, hvad enten det er i form af det fravær, der opstår, når en medarbejder skal passe syge børn, eller er fraværende på grund af mentale problemer hos dem selv eller en, de holder af.

Ifølge en undersøgelse fra Society for Human Resource Management og en tilsvarende undersøgelse fra HK Danmark bidrager et godt arbejdsmiljø i virksomhederne til at reducere fravær, forbedre produktiviteten og øge medarbejdernes engagement. Det er grunden til, at det er vigtigt at sammensætte de rette sundheds- og trivselstilbud, da de hjælper medarbejderne med at håndtere stress, forbedre deres fysiske helbred og opretholde en god balance mellem arbejde og privatliv.

At sammensætte sundheds- og trivselstilbud til medarbejdere i fem generationer, som effektivt understøtter de forskellige aldersgruppers forskellige behov, kræver omhyggelig planlægning, implementering og overvågning. Her er en række praktiske trin, I med fordel kan følge:

Vurdér deres behov

I skal forstå flere generationers behov, præferencer og adfærd for at skræddersy et passende sundheds- og trivselstilbud til hele arbejdsstyrken. Overvej først de forskellige sundheds- og trivselsbehov for de forskellige aldersgrupper i jeres virksomhed. Indsaml derefter data fra flere kilder såsom medarbejderundersøgelser, fokusgrupper eller interviews om medarbejdernes helbredstilstand, interesser, feedback eller tilfredshed med tilbud, der imødekommer medarbejderens behov inden for sundhed og trivsel. De indsamlede data kan også omfatte oplysninger om sundhedsrisici, kroniske helbredstilstande, mentale sundhedsproblemer og generel velvære.

Image of people working at a desk | Benefits with Benify

Sæt mål og formål

Med den feedback, I får indsamlet som angivet ovenfor, kan I herefter afgøre, hvad I vil opnå med tilbuddene såsom at forbedre medarbejdernes mentale sundhed, øge deres fysiske aktivitet eller tilbyde dem forskellige former for forsikringer. I kan nu begynde at identificere de kritiske sundheds- og trivselsmål og -formål baseret på de indsamlede data. Det hjælper jer i processen, hvis disse mål er specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte, også kaldet SMART.

Stil skarpt på de rette personalegoder

Så er det blevet tid til at udvikle omfattende tilbud, der adresserer medarbejdernes identificerede sundheds- og trivselsbehov på tværs af forskellige generationer. Tilbuddet bør omfatte forskellige aktiviteter, der fremmer fysisk, mental og emotionel trivsel.

Eksempler på aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til:

  • Sundhedstjek.
  • Motion.
  • Workshops i stressnedsættelse.
  • Støtte til mental sundhed.
  • Tilbud om omlægning til sundere kost.
  • Tilbud om rygestop.

Person explaining something to a table of people | Benefits with Benify

Tid til implementering

Når tilbuddene er klar, implementerer I dem ved at kommunikere formål og aktiviteter til medarbejderne på tværs af generationerne. Sørg for, at de er tilgængelige og inkluderende for alle medarbejdere, uanset alder, køn eller fysisk formåen.

Overvåg den reelle anvendelse

Indsaml data om deltagelsen i tilbuddene, resultaterne på sundheden og medarbejdertilfredsheden. Analysér data regelmæssigt for at identificere aktiviteter med succes og aktiviteter, der skal forbedres. Hvis deltagelsen i tilbuddene er lav blandt en bestemt aldersgruppe, overvej at ændre tilbuddet eller de specifikke personalegoder for bedre at imødekomme deres behov og præferencer.

Kommunikér

Del resultaterne ved tilbuddene med interessenter, medarbejdere og andre interesserede. Brug data til at demonstrere tilbuddenes effektivitet og identificere forbedringer. Fejr succeser, og kommunikér tilbuddenes virkning på medarbejdernes sundhed og trivsel. Sørg for at opmuntre til åben feedback og samarbejde om fremtidige tilbud, så medarbejderne føler, at de kan deltage i at ændre og få adgang til tilbud, der er relevante for dem på kort, mellemlang og lang sigt.

Det lyder alt sammen helt fantastisk, men overvejer du lige et øjeblik, hvordan I implementerer det hele med et allerede travlt HR-team? Ved at anvende en digital app, der styrer goder og fordele, giver det jer mulighed for at forstå medarbejdernes behov, præferencer og adfærd, så I kan skræddersy sundheds- og trivselstilbud baseret på data indsamlet fra forskellige kilder, herunder medarbejderundersøgelser, hvilke tilbud, medarbejderne benytter, eller fokusgrupper, der spørges om status for deres sundhed, interesser, feedback eller tilfredshed, og som samtidig er i stand til at overvåge tilbuddenes effektivitet.


Du kan få flere oplysninger om, hvordan du kommunikerer effektivt med dine medarbejdere, ved at læse vores whitepaper nedenfor.

LÆS WHITEPAPER