5 metoder til at aktivere belønnings- og kompensationsstrategier for at engagere medarbejderne

Sidst opdateret: 2023-06-057 min læsetid

HR-branchen fokuserer på at tiltrække nye talenter, men hvad med eksisterende medarbejdere?

Midt i panikken over 'quiet quitting' og et generelt skift i holdningen hos medarbejdere i en verden, der har overlevet en pandemi, er personalegoder og belønninger blevet afgørende for medarbejderengagementet og virksomhedens succes. Benify har identificeret fem måder, hvorpå HR-professionelle kan understøtte medarbejderengagementet med en eksisterende løn- og kompensationspakke og identificere, hvordan administrationen af personalegoder kan forbedres.

1. Anerkend divergerende behov

Den moderne arbejdsstyrke kan mest passende karakteriseres ved sin mangfoldighed. I kølvandet af pandemien byder vidensarbejdspladser i højere grad fjernarbejde velkomment, hvilket betyder, at virksomhederne rekrutterer medarbejdere med nye og ukendte profiler og behov. Efterhånden som verden bliver mere global, kan jeres team meget vel være en distribueret arbejdsstyrke, der spænder over flere landegrænser og -kulturer. Det er forskelligt, hvilke personalegoder og belønninger, der fungerer i forskellige lande og kulturer, og også hvordan man i det hele taget ser på medarbejdertrivsel. For eksempel får man i Tyskland ikke rejsegodgørelse, men mange medarbejdere, der kører som en del af deres arbejde, belønnes med et kreditkort til køb af brændstof. At genkende diversiteten i din arbejdsstyrke vil give dig mulighed for at stille skarpt på de divergerende behov og forventninger og gå væk fra en mere ensartet tilgang, når du planlægger og reviderer jeres løn- og kompensationspakke.

2. Disse behov overgår løn

Løn er naturligvis altafgørende i en løn- og kompensationspakke. Dog prioriterer stadig flere medarbejdere – især dem, der måske har været i din virksomhed i mange år – fleksibilitet, frihed og perioder i løbet af året, hvor det er godkendt, at de arbejder på distancen. En nylig undersøgelse af 2.000 ansatte i Storbritannien viste, at 42 % betragter fleksible arbejdstider som en topfordel. (Kun 20 % svarede sundhedsforsikring.) De samme tendenser ses i FOA’s undersøgelse af medarbejdernes indflydelse på arbejdstiden i social- og sundhedssektoren. Disse indsigter minder os om, at vores antagelser om medarbejdernes behov kan være forkerte, og at evnen til at italesætte robuste og varierede personalegoder er nøglen til høj arbejdsmoral i hele medarbejderens livscyklus.How_to_engage_2

3. Overvej, hvordan I interagerer med medarbejderne

De goder, I tilbyder medarbejderne, er værdiløse, hvis medarbejderne ikke kender til dem eller ikke er sikre på, hvordan de skal drage nytte af dem. Hvis du tilbyder en digital fordelsrabat til et medlemskab af et fitnesscenter eller et årligt tilskud til transport, skal du gøre det så nemt som muligt for en medarbejder at drage nytte af det. Et gode, der forbliver uudnyttet, er et gode, I lige så godt kunne lade være med at tilbyde. Hvordan kommunikerer I med jeres teams? Hvordan gør I opmærksom på nye goder og indsamler data om, hvilke goder der bliver brugt? Kan medarbejderne dele feedback og forslag om deres løn- og kompensationspakke på andre tider end ved den årlige tilfredshedsmåling? Når medarbejderne mærker et fornyet engagement fra deres arbejdsgiver om deres personalegoder og deres feedback om dem, vil de også udvise fornyet engagement.

Dette betyder, at I skal kommunikere på måder, der med størst sandsynlighed resulterer i et svar. En nylig britisk undersøgelse viste, at de måder, hvorpå medarbejdere foretrækker at modtage kommunikation om deres løn og personalegoder, er lige så forskellige som medarbejderne selv, hvor kun 38 % af medarbejderne foretrækker e-mail, og 25 % er mere interesserede i en "velkomstpakke". Når I kommunikerer med jeres medarbejdere baseret på en kommunikationsstrategi, der møder medarbejderne, hvor de er og tilskynder til feedback, er der meget større sandsynlighed for, at I rent faktisk modtager en sådan feedback.

4. Der er ikke behov for gætværk

De, der er bedst til at fortælle jer, hvilke personalegoder og belønnings- og kompensationspakker der fungerer bedst, er jeres medarbejdere. Et smart personalegode er kun investeringen værd, hvis dine medarbejdere rent faktisk benytter sig af det. En løn- og kompensationspakke er på mange måder "en levende organisme" og vil ændre sig med årene, efterhånden som også jeres arbejdsplads ændrer sig, skalerer op, ned eller helt ændrer fokus. Hvis I kan spore, hvilke personalegoder jeres medarbejdere benytter sig af, kan I bedre sammensætte en pakke, der opfylder deres aktuelle behov. Hvis I sporer, hvad de rent faktisk ønsker sig og prioriterer, kan I tilbyde medarbejderne personalegoder, der inviterer dem til at geninvestere deres tid og energi i arbejdspladsens fællesskab. How_to_engage_1

5. Belønning og anerkendelse bør være en del af kulturen og ikke en eftertanke

Alle nyder at blive bekræftet og fejret. En tak rækker langt, når det gælder om at øge moralen, og minder medarbejderne om, at de er værdsatte, hvilket igen øger medarbejderengagementet. Når belønning og anerkendelse er indarbejdet i virksomhedens strategi, er denne cyklus af påskønnelse og geninvestering kontinuerlig. Der skal være aktive handlinger bag - ikke et digitalt program, der pinger en medarbejder med en e-mail om en karikeret guldstjerne, som det i virkeligheden kun er værd at beskæftige sig med ved den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Jeres medarbejdere er mere værd end det og fortjener at blive anerkendt og belønnet på konkrete, nyttige måder.

Simplificering er det, Benify handler om

Samlet set er en attraktiv løn og gode personalegoder fortsat drivkraften bag, hvorfor medarbejdere vælger en arbejdsgiver. I skal dog også fokusere på, hvad der får dem til at blive. Ideelt set går en attraktiv løn- og kompensationspakke fra at være en tillokkende del af en ansættelse til at blive en væsentlig del af medarbejdernes engagement, der modner både virksomheden og medarbejderen. I vil få størst succes, hvis I er opmærksomme på jeres medarbejderes forskellige behov, kommunikerer om disse behov og prioriterer, at medarbejderne aktivt anvender de personalegoder, I som arbejdsplads tilbyder. 

Det er, hvad Benifys fordelsapp er udviklet til at gøre – nemlig at opmuntre til engagement ved at fokusere på jeres personalegoder, løn- og kompensationspakker, så jeres medarbejdertilbud og belønninger er fuldstændig afmystificerede. Benifys teknologibaserede HR-løsning giver dig mulighed for at nå ud til både uengagerede medarbejdere og dem, der gør stille oprør mod det pressede arbejdsliv, og hjælper dem til at få øje på den sande værdi af de personalegoder, I tilbyder. I er en arbejdsgiver, der aktivt investerer i jeres medarbejdere for at understøtte deres trivsel. Når medarbejderne ved dette og kan se værdien af det, I gør, fører det til øget produktivitet og engagement. 


I dag kan vigtigheden af klar kommunikation omkring personalegoder ikke undervurderes.  Læs vores whitepaper, hvor vi deler de vigtigste trin til klar og personlig kommunikation med medarbejderne.

WHITEPAPER OM EFFEKTIV KOMMUNIKATION