Hvordan kan virksomheder hjælpe den stressede sandwichgeneration?

Sidst opdateret: 2023-04-285 min læsetid

Hvad er sandwichgenerationen?

Sandwichgenerationen defineres som en gruppe midaldrende voksne, som tager sig af deres aldrende forældre og deres egne børn på samme tid. Det kan presse denne gruppe økonomisk og fysisk. I Gallups State of the Workplace Report 2022 nåede medarbejderstress samlet set nye højder på 44 %, hvilket er en stigning på 1 % siden 2021, mens medarbejderengagementet var på 21 % og livsevalueringer, hvor medarbejderne trivedes, var på 33 %. Stresssituationen for personer, som er 40 år eller derover, var dog 39 % (hvor det skal nævnes, at tallet gælder alle på 40+ og ikke specifikt sandwichgenerationen). Sandwichgenerationens økonomiske byrde kan være medvirkende årsag. Ifølge Pew Research Centre er forskellen mellem dem (i USA), der forsørger sine forældre på 65+, og dem, der ikke gør, 13 %, når de bliver spurgt, om de synes, de lever et komfortabelt liv (forsørger = 28 % / forsørger ikke = 41 %). Ifølge Athina Vlachantoni, en gerontolog fra University of Southampton, ”forsørger ca. 3 % af befolkningen mere end én generation”. Dog kan termen ”sandwichgeneration” dække personer, der er yngre end 40 år.Sandwich generation

Hvad kan effekten af at blive klemt som en sandwich være?

Ældre generationer er bedre økonomisk sikrede end yngre/sandwichgenerationen, som måske er på de første eller mellemste trin af karrierestigen. De, som er mere velhavende, vil lettere kunne håndtere situationer som at hjælpe deres forældre hjemme end dem, der ikke er. For dem, der ikke er velhavende, kan denne situation betyde, at yngre generationer, som for eksempel ikke har kan blive godkendt til at tage et realkreditlån, flytter ind hos ældre familiemedlemmer for at pleje dem. Vlachantoni udtaler, at mere end halvdelen af de 16-29-årige i Storbritannien, som flyttede under pandemien, af nød flyttede ind hos ældre familiemedlemmer. Det har den afledte effekt, at den yngre generation får sværere ved at indgå i romantiske forhold, eller deres uafhængighed påvirkes kraftigt, hvilket får dem til at føle, at de går glip af chancen for at få det bedste ud af deres tidlige voksenalder. I nogle tilfælde har ansatte været nødt til at opsige deres job for at se efter ældre familiemedlemmer, hvilket betyder, de helt misser chancen for at klatre op ad karrierestigen overhovedet.Sandwich Arbejdsgivere

Hvad kan gavne dem, der befinder sig i sandwichgenerationen?

Naturligvis kan staten tilbyde hjælp til de ældre, men det hjælper kun lidt, især for dem, der kæmper økonomisk. Arbejdsgivere kan dog lette byrden for deres ansatte ved at tilbyde dem goder, som ikke kun hjælper dem på det individuelle plan, men også på det familiemæssige plan … og der er mange måder, hvorpå en virksomhed kan gøre dette.

En af de positive effekter af pandemien var indførelsen af hybrid/hjemmearbejdspladser, hvilket har været omtalt meget i HR-medier. Det betyder, at ansatte har en vis fleksibilitet med hensyn til, hvor de arbejder, hvordan de arbejder - og nogle gange, hvornår de arbejder. Det betyder også, at familiemedlemmer, som har brug for hjælp, har nogen hos dem til at hjælpe, når de har brug for det. Når ansatte ved, at det er et gode, som har mange fordele for dem selv og deres familie, er de mere tilbøjelige til at blive i et job, hvor de ved, at deres arbejdsgiver tager sig af dem og deres familiemedlemmer. Der er andre goder såsom en forsikring eller pensionsordning, som kan udvides til også at dække deres familiemedlemmer, og som på den måde letter noget af den økonomiske byrde for sandwichgenerationen.

Den bedste måde for virksomheder at håndtere disse problemer er gennem HR-tech, som tilbyder platforme, hvor alle goder kan tilgås, og det er op til virksomhederne at vælge, hvad de tilbyder af goder. Ifølge Carers UK er fleksibelt arbejde det gode, som værdsættes mest, og det er et gode, som det er blevet lettere for virksomheder at tilbyde, efter at hybrid- og hjemmearbejde blev introduceret.

Andre goder såsom bedsteforældreorlov og andre goder som ekstra fridage eller endog en firedages arbejdsuge er i spil. Uanset, hvad en arbejdsgiver vælger, vil de have brug for en form for HR-tech til at støtte dem i at minimere administrationen og maksimere medarbejderkommunikationen. Hensigten er at hjælpe dem, der føler sig fanget i sandwichgenerationen uden mulighed for at få hjælp, og denne hjælp behøver ikke blive en stor udgift for arbejdsgivere og arbejdstagere. En simpel ting som hybrid- eller hjemmearbejde eller muligheden for at tilbyde visse goder til den ansattes familie kan gøre en stor forskel for mange ansatte.


Ønsker du at læse mere om, hvad de ansatte ønsker af goder? Download The Future of Work Report: Employee Benefits and Work Trends in Europe

HENT FUTURE OF WORK RAPPORTEN