Hvad er en Total Rewards Statement (TRS)?

18.12.03

En Total Rewards Statement beregner, sammenstiller og visualiserer den samlede værdi af en medarbejders lønpakke inklusive alt, der ligger ud over grundlønnen, for eksempel:

  • Personalegoder
  • Forsikringer
  • Pensionsordninger
  • Skat og økonomiske bidrag
  • Arbejdsgiverbidrag
  • Øvrig kompensation (fx medarbejderbonus)

Medarbejdere får som regel en TRS af deres arbejdsgiver en gang om året, typisk i form af et udskrevet dokument eller digitalt i et modul som Min kompensation, som medarbejderen har adgang til online. En TRS erstatter ikke medarbejderens månedlige lønseddel eller årlige lønopgørelse.

Hvordan anvendes Total Rewards Statements på arbejdspladsen?

Arbejdsgivere anvender TRS som en del af en effektiv og bæredygtig strategi for medarbejderkommunikation. Sammenstillingerne kan bruges til forskellige formål på arbejdspladsen og have stor gennemslagskraft. De kan for eksempel:

  • Forbedre arbejdsgiveres evne til at tiltrække, rekruttere og fastholde de dygtigste medarbejdere. Det er nok en af de største fordele på langt sigt ved at formidle den samlede lønpakke på en tydelig måde. Ved at synliggøre og framhæve en organisations bruttolønsstrategi (enten i forbindelse med en rekrutteringsproces, onboarding eller MUS-samtaler) kan arbejdsgiveren opbygge et stærkt employer brand.
  • Lægge en dæmper på løninflation og mindske personaleomkostninger. Synliggørelse af den samlede lønpakke bruges ofte af ledere som en del af udviklingssamtaler og lønforhandlinger og er et effektivt redskab til at øge medarbejdernes værdsættelse af deres eksisterende lønpakke. Lønninger bliver en stadig større del af personaleomkostningerne, og derfor er det vigtigt for arbejdsgiverne, at de finder billigere alternativer, som kan give et retvisende billede af den samlede værdi af deres medarbejderes løn, personalegoder og øvrige kompensation.

Hvorfor er det vigtigt for arbejdsgiveren at synliggøre den samlede lønpakke?

En Total Rewards Statement (som Benify giver adgang til via Min kompensation) kan give medarbejderne et bedre indblik i, hvad de tjener, hvilke personalegoder de har ret til, og hvilke forsikringer og pensionsordninger deres arbejdsgiver betaler i forbindelse med deres ansættelseskontrakt. Hvis medarbejderne kun kan se en del af deres bruttolønsordning, vil de ikke forstå den faktiske værdi af den lønpakke, som deres arbejdsgiver tilbyder. Det fører til et større såkaldt kompensationsgab.

Hvad sker der, når en medarbejder ikke forstår sin samlede lønpakke?

Benify opdagede for nylig, at helt op til 80 % af alle medarbejdere konsekvent og markant undervurderer værdien af den lønpakke, som deres arbejdsgiver tilbyder, hvilket indebærer, at færre medarbejdere gør brug af de personalegoder, bidrag eller forsikringsordninger, som de faktisk har adgang til. Utroligt nok ser medarbejdere i gennemsnit kun 67 % af deres samlede kompensation, og tallet er højere i den private sektor end i det offentlige.

Benifys seneste undersøgelse af kompensationsgab viste også store forskelle mellem sektorer, aldersgrupper og geografiske områder. For eksempel har medarbejdere, der selv arbejder med løn og personalegoder, eksempelvis HR og lønansvarlige, et op til 37 % mere korrekt billede af deres samlede bruttolønsordning end medarbejdere i andre sektorer. Det fører til, at flere og flere medarbejdere vælger andre løsninger, for eksempel onlinebaserede kompensationsberegnere, for at forstå værdien af deres samlede lønpakke.

statistics2

Sådan beregnes en medarbejders samlede lønpakke

Det er ikke så ligetil. Mange arbejdsgivere synes, at det er besværligt og tidskrævende at beregne og oprette en Total Rewards Statement for hver medarbejder, og at det lægger beslag på en stor del af virksomhedens tid og ressourcer.

For at skabe en tydelig oversigt over den samlede pakke af løn og personalegoder skal arbejdsgiveren tage højde for en række forskellige variabler. Disse variabler kan være specifikke for den enkelte arbejdsgiver eller være defineret og reguleret af en national infrastruktur (fx skattelovgivningen).

Ud over medarbejderens bruttoløn skal en Total Rewards Statement tage højde for:

Nationale skattemodeller og medarbejderens trækprocent

Virksomhedens bidrag, personalegoder og bonusser (fx bidrag til wellness, fri bil, fri telefon, orlov med løn etc.)

Arbejdsgiverbetalt pension og ATP-bidrag

Socialsikringsbidrag

Digitalisering af lønpakken med automatisering af data

Når en arbejdsgiver først har oprettet en model, som tager højde for samtlige relevante lønforhold og medarbejderfordele, bliver det nemmere at automatisere processen for en bredere målgruppe. Dermed kan arbejdsgiveren kopiere modellen og tilpasse de forskellige variabler efter den enkelte medarbejder, så Total Rewards Statement bliver et enklere og billigere alternativ.

Subscribe to our blog