Quiet quitting: Hvad er det, og hvad kan der gøres ved det?

Sidst opdateret: 2023-04-277 min læsetid

Hvad er quiet quitting?

“Quiet quitting” er et fænomen, der har været meget snak om i Danmark og på udenlandske nyhedskanaler som CNN og BBC – og tilmed på satireshowet Daily Show. Men hvad er det så helt præcist? Der er mange definitioner, men hvis vi skal beskrive det kort, så er det, når medarbejderne sætter deres daglige indsats ned på så lavt et blus, at de i praksis lige så godt kunne have sagt op. I de fleste tilfælde dækker quiet quitting over, at medarbejdere kun gør det, der er absolut nødvendigt for at udføre deres arbejdsopgaver, men bestemt ikke mere. De er til stede det antal timer, som de skal være, men byder ikke ind med energi, tid eller ekstra idéer. I nogle tilfælde ses det også, at medarbejderne starter deres arbejdsdag senere, går tidligere og holder flere pauser i løbet af dagen.

Hvorfor vælger mange quiet quitting?

Da pandemien ramte, oplevede man særligt i USA, at mange af medarbejderne sagde op og forsøgte sig med fjern- eller hybridarbejde. Det er senere blevet døbt “The Great Resignation”, og da fænomenet viste sig, gættede mange arbejdsgivere på, at det var fordi, medarbejderne allerede havde fundet et nyt job. Det viste sig dog at være noget mere broget. For nogle medarbejdere – som havde mistet gejsten i deres arbejde og gerne ville stoppe – var det ikke en mulighed at sige op og være med i The Great Resignation. Så for dem blev quiet quitting pludselig et “godt” alternativ. Men hvad er årsagen til, at medarbejderne helt mister gejsten for deres arbejde og ikke længere giver den en ekstra skalle for virksomheden?

Harvard Business Review siger, at quiet quitting “typisk handler om ledelsens manglende evne til at opbygge et forhold til medarbejderne, og ikke om medarbejderens vilje til at arbejde hårdere eller mere kreativt ...”. Harvard Business Review fortsætter med at nævne, at quiet quitting typisk ses hos medarbejdere, der ikke føler sig set, respekteret og værdsat – og at de tre typer adfærd, der kunne få medarbejderne tilbage på sporet, er positiv arbejdskultur, transparens og tillid.

Derudover ses det i Gallups State of the Global Workplace 2022-rapport, at kun 21 % af medarbejderne brænder for deres arbejde, sammenlignet med at 33 % ellers svarer, at de generelt set har det godt.

Quiet quitting

Hvad kan der gøres ved quiet quitting?

Det er alt for let bare at lægge skylden over på dovne og umotiverede medarbejdere, for den årsag udgør kun en meget lille procentdel af de mange medarbejdere, der lige så stille falder fra og ikke længere yder deres bedste. Ifølge Michael Timmes, Senior human resource specialist, kan quiet quitting faktisk være gavnligt, hvis det bliver forvandlet til dedikerede pauser eller “time outs”, hvor medarbejderne kan arbejde på deres egne personlige projekter. Han siger bl.a., at det vil frigive energi til, at “medarbejderne kan tænke mere kreativt, være mere energiske og effektive i de timer, de arbejder.” Det er blandt andet tanker som disse, der danner grundlaget for de diskussioner om en fire-dages-arbejdsuge, som vi ser i mange lande rundt om i verden, blandt andet Storbritannien og også her i Danmark.

Helt generelt set er det især de yngre medarbejdere, der brænder for at finde meningsfulde jobs. I USA blev The Great Resignation en god mulighed for mange, fordi de pludselig kunne prøve noget helt nyt! Og hvis det ikke fungerede? Ja, så kunne de nemt finde noget andet og mere meningsfuldt. Quiet quitting dækker over lidt det samme behov, og arbejdsgivere bør derfor spekulere i, hvordan de kan skabe arbejdsopgaver, der føles meningsfulde og ikke spilder medarbejdernes tid. Hvis løsningen er at give medarbejderne mulighed for at tage dedikerede “time outs” eller at reducere deres timeantal til en fire-dages arbejdsuge, så peger meget på, at quiet quitting særligt handler om work-life balance. Selvfølgelig skal medarbejderne også have en positiv mental indstilling, men hvis det primært handler om balancen mellem arbejdsliv og privatliv, så bliver quiet quitting måske et udtryk, der forsvinder lige så hurtigt, som det kom?

For mange virksomheder går det op og ned med travlheden i løbet af året, og her kan det være en god idé at give medarbejderne disse “time outs”, når arbejdsmængden er lav. Men i andre sektorer, som f.eks. sundhedssektoren, hvor der altid er travlt, er denne løsning formentlig ikke en mulighed. Uanset hvilken type virksomheden er, kan det dog være godt givet ud at investere i en digital HR-platform og app til medarbejderne. Herfra er det nemt at styre kommunikation om “time outs“, hyggelige arrangementer efter arbejde eller planlagte aktivitetsdage. Det bliver også nemmere at få fat i de medarbejdere, der måske er mentalt på vej væk, fordi kommunikationen kan målrettes direkte – og fordi den går begge veje. Via platformen er det nemlig nemt for medarbejderne at sende tanker og feedback retur til ledelsen. Hvis quiet quitting er en reaktion på et dårligt forhold mellem medarbejder og ledelse, så er dette en god måde at byde feedback velkommen på og få startet en dialog.

For de fleste medarbejdere handler ønsket om en sund work-life balance om at have tid til at nå egne personlige mål og ambitioner, men det handler også om at give medarbejderne tid til at koncentrere sig om deres generelle trivsel og mentale sundhed. En god kommunikation mellem ledelse og medarbejdere er afgørende for at kunne imødegå negativiteten, før den når til det helt opgivende stadie af quiet quitting. Derfor bør arbejdsgivere være opmærksomme på at tjekke ind med deres medarbejdere og spørge, hvilken støtte eller hjælp de har brug for. Så vil medarbejderen føle sig set og værdsat – særligt i forhold til deres mentale helbred – og det er en god måde at imødegå stress og udbrændthed på.

Hvad er prognosen så for quiet quitting?

Hvis man som arbejdsgiver kan tilbyde sine medarbejdere goder som fleksibel arbejdstid og attraktive personalegoder, så kan det være med til at eliminere quiet quitting, samtidig med at forholdet til ledelse og virksomheden bliver bedre. Enhver daglig leder bør derfor også have antennerne ude og være opmærksom på, om en eller flere af medarbejderne trænger til en pause eller lidt fri. Det kan f.eks. være et tilbud om en lidt længere frokostpause eller en opfordring til at tage flere små pauser i løbet af arbejdsdagen.

At give medarbejderne ekstra fri, og pauser, når det er nødvendigt, er vigtigt for den generelle sundhed og trivsel, det kan modvirke stress og udbrændthed, og det er et godt “våben” mod quiet quitting.


Hvis du vil læse mere om at tackle udbrændthed, kan du læse mere i vores tidligere blog

LÆS BLOG OM HR-TEKNOLOGI