Hvad betyder mest? Medarbejdernes engagement eller kulturen på arbejdspladsen?

Sidst opdateret: 2023-04-286 min læsetid

Medarbejderengagement

Det globale analyse- og rådgivningsfirma Gallup offentliggjorde for nylig deres State of the Global Workplace-rapport for 2022. Her har de spurgt 1.000 mennesker i hvert af de 160 lande, som undersøgelsen dækker over. På globalt plan svarede 21 % af de adspurgte medarbejdere, at de havde et højt engagement i deres arbejde – en stigning på 1 % siden 2020 og en stigning på 9 % sammenlignet med 2009. 33 % af medarbejderne svarer, at de trives og generelt har det godt. De melder ikke om nogen synlige forbedringer eller ændringer i deres engagement og flere nævner, at det skyldes pandemien, som satte en stopper for mange aktiviteter indenfor medarbejdernes overordnede velbefindende. Gallups undersøgelse viste også, at medarbejderne i USA og Canada med 33 % har det højeste medarbejderengagement, mens deltagerne i Europa, ganske overraskende, viste sig at have det laveste med kun 14 %.

Det er ganske fair at påpege, at det globale tal på 21 % for engagerede medarbejdere er noget lavt, men hvor afgørende er det egentlig for arbejdsgiverne? Helt skåret ind til benet, så er medarbejdere med højt engagement en virksomheds største styrke. Et højt engagement er med til at fastholde medarbejderne, det øger produktiviteten, og det gør medarbejderne til gode ambassadører for virksomheden. Det siger også sig selv, at virksomhedens lønsomhed stiger, når medarbejdernes engagement er højt. Gallup hævder, at medarbejdere, der trives og er engagerede i arbejdet, gør en virksomhed 21 % mere profitabel. Herunder ligger også, at medarbejdernes arbejdsopgaver skal kunne opfylde den enkeltes behov og mål, og at virksomheden anerkender de medarbejdere, der har givet den en ekstra skalle.

Arbejdspladskultur Medarbejderengagement

Arbejdspladskultur

Efter pandemien har vi set nogle helt grundlæggende ændringer i kulturen på arbejdspladsen, herunder den store stigning i hybrid- og fjernarbejde i nærmest alle sektorer. Det har blandt andet medført overvejelser om, hvorvidt en arbejdspladskultur overhovedet er vigtig. For hvordan skal en virksomhed kunne have en kultur, hvis hele arbejdsstyrken arbejder remote? Revisionskonsulenterne i Deloitte hævder, at 94 % af de adspurgte ledere og 88 % af de adspurgte medarbejdere siger, at arbejdspladskultur er vigtig for virksomhedens succes. Men hvad er en arbejdspladskultur egentlig, og hvad gør én virksomheds kultur bedre og mere effektiv end en andens?

Der er desværre ikke nogen nem one-size-fits-all-løsning, når det kommer til virksomhedskultur. Det, der virker for Google, virker måske ikke for Volvo, blot for at nævne nogle eksempler. Det helt afgørende er, at man som virksomhed har et klart defineret billede af, hvem man er, og hvad man står for. Et samlet værdisæt og en fælles kernefortælling, som derefter skal kommunikeres til medarbejderne, og dyrkes og styrkes via forskellige kommunikationskanaler. En god arbejdspladskultur kræver, at der er god intern kommunikation i virksomheden. Hvis virksomhedens visioner og kerneværdier bliver kommunikeret på den rigtige måde, vil medarbejderne få et mere klart billede af deres del af det overordnede formål. Og det er noget, der med til at give arbejdsglæde og styrke kulturen på arbejdspladsen. Det kan også dæmme op om eventuelle udfordringer ved hybrid- og fjernarbejde, som er blevet normen på rigtig mange arbejdspladser. Fordi den gode arbejdspladskultur blandt andet bygger på god intern kommunikation, så vil medarbejderne stadig kunne føle sig “med” og forbundet til virksomheden og kollegaerne, selvom de ikke er fysisk til stede på kontoret. Ifølge Built In, et onlinefællesskab for startups og techvirksomheder, svarer 65 % af medarbejdere, at de er mere produktive derhjemme. Så, som arbejdsgiver i dag er man virkelig nødt til at tænke sig godt om og få hybrid- og fjernarbejdere integreret i kulturen på arbejdspladsen.

onlinefællesskab startups techvirksomheder

Hvad er så vigtigst? Medarbejderengagement eller arbejdspladskultur?

Det hurtige svar: hverken eller. De to er så tæt forbundne, at ingen af dem kan stå alene. En stærk arbejdspladskultur kan styrke medarbejdernes engagement via effektiv og veltilrettelagt intern kommunikation, men medarbejdernes engagement hænger i høj grad også sammen med arbejdsglæde, anerkendelse, tid til egne initiativer og samarbejde med kollegaer.

Vejen til at opbygge både medarbejderengagement og en stærk arbejdspladskultur, er blandt andet at investere i en lettilgængelig og solid, digital HR-platform. Via en stærk HR-platform, der fungerer på både computer og mobile enheder, kan arbejdsgiverne nemt og effektivt kommunikere og dele arbejdspladskulturen med medarbejderne – uanset hvor de er. Det samme gør sig gældende, når det handler om at inddrage medarbejderne og styrke deres engagement. Også her er den effektive kommunikation helt afgørende. Medarbejdere bør have adgang til nemt at kunne besvare spørgsmål og udfylde skemaer om deres tilfredshed og helbred, og hvis deres engagement er lavt, så har ledelsen nu muligheden for at handle på det. Hvis kommunikationen omkring sociale firmaarrangementer, personalegoder, som f.eks. fitnessmedlemskaber og wellness-aftaler, eller belønninger, som f.eks. interne ordninger og bonusser, også sker via en digital HR-platform, så er det med til at øge medarbejdernes engagement – særligt hvis de kan se, hvad deres samlede lønpakke er.

Virksomheder i hele verden burde blive bekymrede over Gallups statistik over, at kun 21 % af medarbejderne er engagerede i deres arbejde, men de skal også vide, at der er hjælp at hente. Det hele bunder i god intern kommunikation. Den slags, der starter i toppen af virksomheden og kommer helt ud til hver eneste medarbejder – uanset om de arbejder på kontoret hele ugen, to dage om ugen eller altid er remote. Og den nemmeste løsning til den type kommunikation? Det er at investere i solid HR-teknologi.


Vil du vide mere om medarbejderengagement og arbejdspladskultur?
Download rapporten “The Benefits and Engagement Report: A European employer’s guide to employee experience of the 2020s”

Download The Benefits and Engagement Report