Fremtidens arbejdsplads: Derfor handler automatisering ikke om at erstatte mennesker

Sidst opdateret: 2022-08-304 min læsetid

I de seneste år har der været meget debat om fremtidens arbejdsmarked og mulighederne for at forbedre arbejdspladser ved hjælp af automatisering. Samtidig har man også diskuteret flittigt, om alle de teknologiske fremskridt kan ende med, at menneskelig arbejdskraft bliver overflødig.

Hvad mener du? Er automatisering positivt?

Den mulige indvirkning på arbejdspladser

I en PwC-rapport fra marts 2017 har man foretaget en analyse af automatisering på arbejdspladsen, som antyder, at op til 30 % af alle jobs i Storbritannien, 35 % af alle jobs i Tyskland og 38 % af alle jobs i USA i starten af 2030’erne kan være blevet automatiseret. Rapporten forudser også, at risikoen er størst inden for sektorerne transport og lager (56 %), produktion (46 %) samt engros- og detailhandel (44 %) og lavere i erhverv, der har med sundhed og socialt arbejde at gøre (17 %).

Den australske HR-publikation HRD forudser, at automatiseringen af arbejdspladsen vil stige kraftigt i de kommende tre år og fremhæver The Global Future of Work Survey, som viser, at virksomheder i Asien og Stillehavsområdet forventer, at automatisering i gennemsnit vil stå for 23 % af alt arbejde, der bliver udført i de kommende tre år. Undersøgelsen viste også, at 56 % af respondenterne ”mener, at ledere på grund af automatiseringen er nødt til at tænke helt anderledes i forhold til, hvilke krav der skal stilles til deres efterfølgere, og hvilke egenskaber de skal besidde”.

Stigende medarbejderproduktivitet

For virksomhederne indebærer automatiseringen øget produktivitet. I en artikel fra 2017 forklarer Dot magazine, at automatisering af arbejdspladsen kan føre til en hidtil uset produktivitetsøgning og bruger som eksempel, at dampmaskinen øgede produktiviteten med 0,3 % mellem 1850 og 1910, mens produktivitetsvæksten som følge af automatisering i 2065 forventes at ligge mellem 0,8 % og 1,4 %. Fremtidens-arbejdsplads-Derfor-handler-automatisering-ikke-om-at-erstatte-mennesker

Behovet for menneskelig arbejdskraft

Benify er en teknologivirksomhed, som tilbyder HR- og medarbejderløsninger og har som mission at øge medarbejderengagementet og forbedre trivslen for medarbejdere på alle arbejdspladser. Målet med fremtidens arbejdsplads er altså ikke, at automatisering skal erstatte mennesker, men at medarbejdernes produktivitet skal øges, at ensformige processer skal elimineres, og at medarbejderne skal have mulighed for at fokusere på vigtigere opgaver samt de mere kreative, strategiske og relationsmæssige aspekter af deres arbejde.

Hvor HR-afdelinger for eksempel tidligere skulle bruge utallige timer på at svare på spørgsmål om sygedage, feriedage og løn, har Benifys medarbejderportal nu automatiseret løn- og HR-funktionerne, så medarbejderne altid har adgang til alle informationer om deres ansættelse fra en hvilken som helst enhed.

En Forbes-artikel med titlen Why Advances In Technology And Automation Are Good News For Human Workers opstiller de argumenter imod, at robotterne snart vil overtage vores jobs, og de skriver desuden, at “mange af de opgaver, som mennesker udfører, ikke kan håndteres ret godt, om overhovedet, af robotter. Den menneskelige faktor og evnen til at vise medfølelse er særligt vigtige i forbindelse med plejearbejde, som er den sektor, hvor behovet for arbejdskraft stiger mest.”

Artiklen påpeger også, at selvom maskiner kan overtage ensformigt og mekanisk arbejde, er der mange af de opgaver, som vi mennesker udfører på arbejdet, der ”kræver dømmekraft og interpersonelle kommunikationsevner, dvs. følelsesmæssig intelligens, som maskiner og computere ikke besidder”.

Når det gælder fremtidens arbejdsopgaver, er automatisering altså et værktøj, som kan effektivisere vores arbejde, skabe trivsel på arbejdspladsen og forbedre vores liv ved at give os mere tid og dermed bedre mulighed for at opnå en god balance mellem arbejde og fritid.

Vil du have flere tips, tricks og trends, som du kan bruge i dit arbejde med at engagere dine medarbejdere? Download vores e-bog Employee Engagement eBook gratis i dag!

EmployeeEngagement-perspective