3 tips til, hvordan du forbedrer medarbejdernes økonomiske trivsel

Published: 2018-11-216 min read time

Abonner på vores blog

Økonomisk trivsel er – på grund af voksende personlig gæld, brug af privat sundhedsforsikring, høje boligpriser og mange andre eksterne faktorer – på kort tid blevet et af de områder med de mest efterspurgte personalegoder. 

I dette blogindlæg ser vi nærmere på, hvorfor økonomisk trivsel har så stor betydning for medarbejderne i dag, hvilke personalegoder du kan tilbyde, og hvordan du kan hjælpe dine ansatte med at opnå større økonomisk trivsel. Vil du vide mere om økonomisk trivsel blandt dine medarbejdere? Download Benifys gratis e-bog Financial Wellness: The Topic You Can’t Afford to Ignore i dag!

Hvad er økonomisk trivsel?

Økonomisk trivsel handler ikke kun om at tilbyde sine medarbejdere en ansættelseskontrakt med en høj bruttoløn, personalegoder, forsikringer og bonusordninger. Det handler om alt det, der påvirker rådighedsbeløbet og den privatøkonomiske situation. For at hjælpe medarbejderne med deres økonomiske trivsel kan du tilbyde økonomisk coaching, digitale investeringsværktøjer, budget-apps og meget mere.

Det handler om at være med til at løse typiske økonomiske bekymringer ved for eksempel at:

Yde støtte til at opbygge en økonomisk buffer

Hjælpe med at lægge et budget

Tilbyde værktøjer til opsparing, fx til en ferie, en bil, et indskud eller et barns uddannelse

Rådgive om de rigtige rentesatser, forsikringstilbud og andre finansielle produkter på markedet

Arbejdsgivere med en økonomisk trivselskultur tilbyder medarbejderne hjælp til at løse personlige økonomiske problemer og kurser i forskellige økonomiske emner og udstyrer dem med redskaber og ressourcer, så de kan øge deres økonomiske trivsel. Det er godt på vej til at blive standarden blandt moderne arbejdsgivere. 

Hvorfor bør arbejdsgivere investere mere i deres medarbejderes økonomiske trivsel?

53 % af de medarbejdere, der deltog i en nylig undersøgelse, anførte, at økonomisk stress jævnligt forhindrede dem i at fokusere og være produktive på arbejdet (Bank of America Merrill Lynch).

Men fordelene ved at have en konkret strategi for økonomisk trivsel rækker langt ud over de kvartalsmæssige produktivitetstal. Det skaber en employer branding-kapital, som kan hjælpe virksomheden med at tiltrække, rekruttere og fastholde branchens største talenter.

Det er vigtigt at fremme medarbejdernes økonomisk trivsel – fra de nyuddannede til de pensionsmodne

Personalegoder inden for økonomisk trivsel er ikke kun populære blandt medarbejdere i midten eller slutningen af deres medarbejderlivscyklus (som har en familie at forsørge eller en pension at planlægge). Overraskende nok er de endnu mere populære blandt ansatte i starten af deres livscyklus, dvs. nyuddannede og generation Z-medarbejderne.

Vores Employee Happiness Index 2018 afslørede, at unge medarbejdere i dag har brug for hjælp til at håndtere deres privatøkonomi i højere grad end nogen anden gruppe på arbejdspladsen. Faktisk siger generation Z-medarbejderne, at de gennemgår deres økonomi næsten dobbelt så ofte som babyboomerne (op til 2/3 siger, at de gennemgår deres privatøkonomi mindst fem gange om året). Mere end halvdelen siger, at de bliver bekymrede, når de tænker på deres privatøkonomi.

Med den aktuelle tilstand på boligmarkedet kombineret med stigende studiegæld bør det være et indlysende valg for den moderne arbejdsgiver at tilbyde personalegoder, der sikrer økonomisk trivsel – især hvis man vil tiltrække nyuddannede og young professionals. Vores undersøgelse viser dog, at arbejdsgiverne tøver med at hoppe med på vognen: Kun en tredjedel af de adspurgte sagde, at de havde adgang til personalegoder med fokus på økonomisk trivsel via deres arbejde (og dem, der havde, var ikke tilfredse). 

gross salary

Eksempler på populære personalegoder inden for økonomisk trivsel på moderne arbejdspladser

En håndfuld progressive arbejdsgivere er opsat på at drage fordel af andre arbejdsgiveres mangler og finder på nye og innovative måder at dæmpe deres medarbejderes økonomiske uro på ved at tilbyde hjælp med deres økonomiske planlægning, fx:

Klarna tilbyder alle nybagte forældre 20 ugers barselsorlov med fuld løn samt børnepenge i barnets to første leveår, så medarbejderne kan fokusere på deres voksende familie i stedet for en voksende gældsbyrde.

PwC giver alle medarbejdere ekstra økonomisk støtte som en hjælp til at betale af på deres studielån.

Google betaler 50 % af en afdød medarbejders løn til den efterladte ægtefælle eller partner i 10 år og eliminerer dermed en masse bekymringer. 

3 trin til etablering af programmer til økonomisk trivsel på arbejdspladsen

1. Brug dine medarbejderdata

Ved at indsamle, analysere og bruge de medarbejderdata, du har adgang til, kan du skræddersy et serviceudbud, som matcher dine medarbejderes demografiske og unikke økonomiske behov – fra afbetalingsplaner på studielån til nyuddannede og afdrag på boliglån til medarbejdere fra millenniumgenerationen til oprettelse af pensionsordninger for alle dine medarbejdere.

2. Uddan og coach dine medarbejdere

Sunde økonomiske vaner og effektiv planlægning kan starte med et enkelt tip eller godt råd. Heldigvis har arbejdsgivere i dag adgang til en hel branche, som er specialiseret i at levere personlige løsninger i stor skala til virksomheder. Arbejdsgiverne har mulighed for at gøre det nemmere for deres medarbejdere at få ro på økonomien ved at tilbyde alt fra digitale investeringstjenester til professionel økonomisk coaching. Mange gange er det tilstrækkeligt: Mere end 45 % af medarbejderne i Benifys seneste undersøgelse angav, at bare det at opnå en bedre forståelse af deres økonomiske muligheder ville øge deres tilfredshed.

3. Maksimer medarbejderengagementet i økonomiske anliggender

Anvend teknologi til at skræddersy kommunikation, som er målrettet forskellige medarbejdergrupper. Hvis du for eksempel vil øge engagementet i den pensionsordning, som virksomheden tilbyder, kan du tilpasse indholdet og tonen alt efter den tiltænkte målgruppes stadie i livet. Vil du fremhæve din politik eller et personalegode inden for børnepasning? Så skræddersy dit budskab til kun at fokusere på dem, der lige er kommet tilbage fra barsel.

Hvis du vil vide mere om økonomisk trivsel – fra medarbejdernes forbrugsvaner til dens indvirkning på medarbejdernes sundhed – kan du downloade vores gratis e-bog Financial Wellness: The Topic You Can’t Afford to Ignore i dag!