Personalegoder på fremtidens arbejdsplads – for progressive arbejdsgivere

Sidst opdateret: 2023-08-097 min læsetid

Hos Benify har vi lige gennemført vores store årlige undersøgelse blandt 8.000 medarbejdere i 8 europæiske lande. I The Benefits Factor 2023 har vi bl.a. stillet spørgsmål om engagement, personalegoder, bæredygtighed og work-life balance, og rapporten giver et dugfriskt billede af medarbejdernes ønsker og prioriteter. I denne blog kommer vi rundt om nogle af resultaterne og kigger særligt på, hvorfor medarbejdere, der arbejder for bæredygtige og progressive virksomheder, er mere tilfredse end andre.

En bredere definition af bæredygtighed

Bæredygtighed er afgørende. Og det gælder ikke kun i forhold til miljøet. Definitionen af, hvad der er “bæredygtigt”, handler i dag også om en virksomheds evne til at imødekomme nuværende behov – uden at gå på kompromis med fremtidige behov. Med denne nye og bredere definition, som særligt drives frem af de yngre generationer på arbejdsmarkedet, kan bæredygtighed derfor også overføres til personalegoder, medarbejdertrivsel, sundhed og work-life balance.

Bæredygtighed handler om virksomhedens evne til at imødekomme nuværende behov – uden at gå på kompromis med fremtidige behov.

Danmark og Holland klarer sig bedst

Et sundt og bæredygtigt arbejdsmiljø dækker over, at medarbejderne oplever, at der er en god balance mellem arbejdsliv og privatliv, at de har et tilhørsforhold til kollegaerne, og at de føler, de har indflydelse på deres arbejdssituation. Vores undersøgelse viser, at særligt Danmark og Holland arbejder aktivt med alle tre faktorer.

Det er meget positivt, at Danmark allerede ligger i toppen på området, og vi forventer at bæredygtighed på arbejdsmarkedet er meget mere end bare en forbigående trend. Det, der forbedrer medarbejdernes arbejdsmiljø, styrker nemlig også arbejdsgiverens employer brand og virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Du kan se et indblik i de danske medarbejderes ratings herunder og finde alle landenes resultater i The Benefits Factor 2023.

Danske medarbejdere om det bæredygtige arbejdsmiljø

7,2 ud af 10 personer

“Jeg har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv”

 

7,3 ud af 10 personer

“Jeg føler, at jeg hører til blandt mine kollegaer”

 

7,3 ud af 10 personer

“Jeg har indflydelse på min arbejdssituation”

Sustainable_benefits

Den progressive arbejdsgiver

At være en “progressiv arbejdsgiver” handler blandt andet om virksomhedens evne til at tilpasse organisationen til det foranderlige arbejdsmarked. Og medarbejderne er de første til at mærke, om deres arbejdsgiver følger med udviklingen eller ej. En tredjedel af medarbejderne i Holland siger, at deres arbejdsgivere er gode til at tilpasse sig, sammenlignet med kun én ud af ti i Storbritannien.

Kigger vi på de danske respondenter, svarer godt en femtedel (21 %), at de arbejder for en progressiv arbejdsgiver. Og hvad ligger der så i det? I forbindelse med undersøgelsen har Benify opstillet tre egenskaber, der definerer den progressive arbejdsgiver, og 21 % af de danske medarbejderne svarer således ja til, at deres nuværende arbejdsgiver opfylder alle tre betingelser: Min arbejdsgiver tilpasser sig ændringerne på arbejdsmarkedet, arbejder for en stærk virksomhedskultur og prioriterer bæredygtighed.

Den progressive arbejdsgivers egenskaber:
  • Tilpasser sig ændringer på arbejdsmarkedet
  • Arbejder for en stærk virksomhedskultur
  • Prioriterer bæredygtighed

Styrker loyalitet og engagement

En progressiv arbejdsgiver prioriterer medarbejdertilfredshed, engagement og trivsel højt. Og det er der mange fordele i. Vi kan bl.a. se på tallene, at medarbejdere, der svarer, at de arbejder for progressive arbejdsgivere, også scorer højt på deres loyalitet (eNPS-score). De progressive arbejdsgiver har med andre ord nemmere ved at skabe ambassadører blandt medarbejderne, og det vil påvirke virksomhedens evne til at fastholde og tiltrække medarbejdere i det lange løb. Du kan læse mere om, hvordan Benify kan hjælpe med at styrke medarbejdertrivslen her.

why-flexible-working-conditions-are-important-and-how-employers-can-support-it

Fra hybridarbejde til workations

Fleksibilitet er et afgørende parameter for medarbejderne, når de kigger efter nyt eller andet arbejde. Enhver virksomhed, der håber på at tiltrække og fastholde folk i dag, skal derfor kunne imødekomme deres arbejdsstyrkes forskelligartede og skiftende behov.

61 % af de adspurgte danske medarbejdere
ønsker en hybrid arbejdsplads

Vi kan se i rapporten, at syv ud af otte lande prioriterer hybridarbejde højt. I Danmark svarer hele 61 % af de adspurgte, at de ønsker en hybrid arbejdsmodel, hvor de skiftevis arbejder eksternt og på kontoret. Til sammenligning er Frankrig det eneste land, hvor medarbejderne primært foretrækker at arbejde fra et fysisk kontor, og i Storbritannien ser vi den største andel af medarbejdere, der primært ønsker at arbejde eksternt (21 %). Den sidste gruppe er interessant med danske øjne, fordi vi kan se, at de, der primært ønsker at arbejde eksternt, også er dem, der rapporterer, at deres engagement er det laveste.

Når vi ved, at mange danske medarbejdere drømmer om en hybrid arbejdsplads, ligger der altså en stor opgave hos de danske virksomheder med at sikre en stærk virksomhedskultur, så det hybride arbejde ikke slider på engagementet. I The Benfits Factor 2023 har vi opstillet fem gode råd til, hvordan I holder engagementet oppe.

Arbejd ude, betal hjemme

Nu, hvor hybridarbejde bliver mere og mere udbredt, hvad er så det næste skridt for en progressiv arbejdsgiver, der gerne vil gå forrest?

Forskning viser, at næsten 65 % af medarbejdere ser positivt på fjernarbejde. Dette giver nye muligheder for personalegoder som f.eks. “workations”, der bliver stadig mere populære blandt de yngre generationer. Her blandes arbejde med fritid, og medarbejderen får mulighed for at udforske nye lande, opleve forskellige kulturer OG klare sine arbejdsopgaver samtidig. Det er ny type livsstil, men allerede nu tilbyder lande som Island, Bermuda og Portugal langtidsvisum til fjernarbejde, så folk kan opholde sig i landet i længere perioder, mens de arbejder for, og betaler skat til, deres hjemland.

Workations er blot én af mulighederne med fjernarbejde, og selvom det for mange virksomheder måske ikke kan lade sig gøre i praksis endnu, er det er vigtigt at overveje mulighederne. Hvis man som virksomhed kan tilbyde en arbejdsmodel med fjernarbejde, stiger mængden – og mangfoldigheden – blandt de potentielle medarbejdere nemlig radikalt.

Det bæredygtige arbejdsmiljø vinder

Miljøbevidsthed er stadig drivkraften bag at være en "bæredygtig virksomhed", men definitionen er nu så åben, at den også rummer det at sikre en medarbejders fremtidige trivsel. I Danmark og Holland, hvor medarbejderne er mest tilfredse med deres personalegoder, ser vi også de højeste ratings på virksomhedernes evne til at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø. Bæredygtighed er et afgørende parameter i forhold til engagement, rekruttering og fastholdelse, og alle virksomheder må erkende betydningen af et bæredygtigt arbejdsmiljø for at få succes – også på længere sigt.


Download The Benefits Factor 2023 og læs mere om, hvordan I skaber et 
bæredygtigt arbejdsmiljø.

HENT RAPPORTEN