10 positive følelser der øger medarbejderengagementet

Sidst opdateret: 2022-08-307 min læsetid

Barbara L. Fredrickson er ph.d. og en førende autoritet inden for socialpsykologi, viden om følelser og positiv psykologi og har studeret og fremmet videnskaben bag positive følelser i mere end 20 år. Noget af det, som Barbara Fredrickson er blevet mest anerkendt for, er hendes “broaden-and-build”-teori om positive følelser.

Hendes forskning , som danner grundlaget for hendes bog ‘Positivity: Top-Notch Research Reveals the 3 to 1 Ratio That Will Change Your Life’, viser, at for at vi kan opnå trivsel, som Cambridge Dictionary definerer som at vokse, udvikle sig eller få succes, skal vi have tre positive følelsesmæssige oplevelser for hver negativ følelsesmæssig oplevelse.

Ud over at man helt enkelt ”får det godt”, vil positive følelser give en lang række psykologiske fordele: De udvider vores horisont, øger kreativiteten og gør os mere opfindsomme og modstandsdygtige over for eksempelvis stress, hvilket har en positiv indvirkning på alle aspekter af vores liv, blandt andet vores arbejdsglæde, sociale relationer, produktivitet og meget mere. Prøv at overveje, hvad positive følelser kan gøre for medarbejderengagementet. invest-in-employee-benefits

Ifølge dr. Fredrickson er følgende de ti mest almindelige positive følelser: glæde, taknemmelighed, sindsro, interesse, håb, stolthed, morskab, inspiration, respekt, kærlighed

Herunder kan du se nogle eksempler på, hvordan disse positive følelser kan optræde i arbejdssammenhæng, og hvordan de kan øge medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen og skabe et godt arbejdsmiljø.

Glæde

Følelsen af glæde er midlertidig og som regel et direkte resultat af en oplevelse, men man kan opnå mere vedvarende glæde ved at fostre en kultur, hvor der opstår flere glædelige øjeblikke. Man kan for eksempel skabe øget arbejdsglæde ved at samle teamet og fejre, hver gang der kommer et salg i hus. Det kan handle om at anerkende og offentligt rose dine ansattes indsats. Derudover kan medarbejderne også opleve glæde i forbindelse med sociale arrangementer som sport og afterwork.

Taknemmelighed

Taknemmelighed handler om at være glad for det, man har, i stedet for at fokusere på det, man ikke har. På arbejdspladsen kan taknemmelighed handle om at takke en kollega for at have hjulpet med en opgave, at være taknemmelig for at kunne bruge sine evner på arbejdet eller bare at være taknemmelig over at have et arbejde, som gør, at man kan leve et godt liv.

Sindsro

Sindsro er en tilstand, hvor man har ro i sindet og er tilfreds med, hvad man har. På arbejdet handler det om at bevare roen i pressede situationer og være fuldstændig nærværende i sit arbejde i stedet for at have tankerne alle mulige andre steder og bekymre sig over alt det, man skal nå. Sindsro er muligvis den ultimative tilstand af engagement, hvor man oplever en fornemmelse af flow.

Interesse

I vores blog How Curiosity Creates Happiness in the Workplace forklarer vi, hvordan nysgerrighed kan føre til, at man opdager nye evner, nye idéer og nye interesser, og at man desuden forbedrer sin hukommelse og relationen til sine kolleger. Det kan komme til udtryk ved, at man er interesseret eller engageret i en idé, et koncept eller et projekt, som gør os modtagelige for nye strategier, løsninger og idéer. curiosity-happy-workplace

Håb

Håb er følelsen af, at tingene, på trods af negative oplevelser, nok skal løse sig, og at situationen nok skal blive bedre. Håb er sandsynligvis den stærkeste form for optimisme og et vigtigt tegn på trivsel på arbejdspladsen og medarbejdertilfredshed. Håb skubber os fremad og holder os på benene. På arbejdspladsen kan håb handle om, at man på trods af tilbageslag eller kritik har en tro på, at tingene nok skal blive bedre, og vi nok skal nå de mål, som vi sætter os for.

Stolthed

Det er vigtigt, at man fejrer sine sejre – især når man gør noget, som man ikke troede var muligt, når man overgår forventningerne (en af Benifys tre kerneværdier) eller gennemfører noget, som har taget lang tid og krævet mange kræfter.

Stolthed på arbejdspladsen kan handle om at erkende, at man har været en god leder for sit team, anerkende sit eget værd og bidrag og give sig selv et klap på skulderen for at have gjort et godt stykke arbejde.

Morskab

Det gælder på arbejdspladsen som i livet, at man ikke skal tage tingene så tungt. Når det gælder trivsel på arbejdspladsen, er det altafgørende, at man føler samhørighed med sine kolleger. Og det gør man bedst ved at grine sammen og se det sjove i hverdagens udfordringer. Det er lige så vigtigt, at vi også kan grine ad os selv, når vi har begået en fejl.

Inspiration

Man kan finde inspiration i hvad som helst, hvor som helst og når som helst, om det så er en kraftfuld tale, kunst, musik, natur, film, litteratur eller sport. Inspiration fra en oplevelse, der vækker din interesse, bevæger dig dybt eller taler til din sjæl, kan føre til innovation, øget fokus, større motivation og sågar en tilstand af flow.

På arbejdspladsen kan inspiration føre til mange fordele og blandt andet bidrage til at skabe og motivere teams, øge medarbejderengagementet, udforme nye strategier eller udtænke nye idéer. positive-emotions-increasing-employee-engagement.inspiration

Respekt

Inspiration kan motivere dig til at skride til handling, men respekt får dig til at føle anerkendelse, positiv overraskelse og være imponeret. På arbejdet kan det handle om at træde et skridt tilbage og se på, hvad dit team har opnået og lade omfanget af deres præstation synke ind.

Respekt kan føre til inspiration. Hvis du for eksempel føler dyb respekt for en kollegas evner eller egenskaber, kan det inspirere dig til at gøre det samme og få dig til at strække dig endnu længere, end du troede, at du kunne.

Kærlighed

Når vi taler positive følelser, er der intet, der kan trumfe kærligheden. Når vi oplever kærlighed, føler vi en samhørighed og opstemthed.

En af Benifys tre kerneværdier er Vis kærlighed. Lad dig selv blive set, og lad andre blive set. Fortæl dine kolleger, hvor meget du værdsætter dem. Vis respekt, omsorg og kærlighed. Den bedste måde at skabe et arbejdsmiljø kendetegnet af omsorg, tillid og sammenhold på er at udvise kærlighed.

Hvilke af disse positive følelser har du oplevet på arbejdspladsen for nylig, og hvordan har de bidraget til at øge dit engagement og din trivsel? Vil du vide mere om tilfredshed på arbejdspladsen? Download vores Employee Happiness Index

Employee_Index_ebook_banner